ISH DASTURLARI

ISH DASTURLARI

ID1

TAYYORLANISH

Tadqiqot va zamonaviy texnologiyalar

DEL 1.1 Uslubiy to'plam,
DEL 1.2 Milliy tadqiqot hisobotlari,
DEL 1.3 Evropa Ittifoqining eng yaxshi amaliyot ma'lumotlar bazasi,
DEL 1.4 Kross tadqiqotlari hisoboti

ID2

RIVOJLANISH

Kadrlar tayyorlash va salohiyatni oshirish

DEL 2.1 Salohiyatni oshirish dasturi
DEL 2.2 O'quv dasturlari
DEL 2.3 O'quv seminarlar

ID3

RIVOJLANISH

Oliy o'quv yurtlarini Charm-Charm mahsulotlarni ishlab chiqish sanoati bilan bog'lash

DEL 3.1 Char-charm mahsulotlani markazlarini jihozlash
DEL 3.2 Char-charm mahsulotlani xizmatlari
DEL 3.3 Dastlabki sinov hisobotlari
DEL 3.4 Faoliyat to'g'risidagi broshyuralar
DEL 3.5 Hamkorlik platformasi
DEL 3.6 Tarmoq faoliyati

ID4

SIFATLI REJA

Sifatni ta'minlash va baholash

DEL 4.1 Sifat va baholash rejasi
DEL 4.2 Tashqi auditorni tanlash
DEL 4.3 Tashqi auditorni baholash to'g'risidagi hisobotlar
DEL 4.4 Sifat va baholash bo'yicha hisobotlar

ID5

TARQATISH
VA ISHLASH

Tarqatish, xabardorlikni oshirish va ekspluatatsiya

DEL 5.1 Tarqatish va aloqa rejasi
DEL 5.2 Tarqatish materiallari
DEL 5.3 Loyihasi FB va boshqa ijtimoiy tarmoqlar
DEL 5.4 Kontaktlar va pochta uchun ma'lumotlar bazasi
DEL 5.5 Loyiha web-sayti
DEL 5.6 Axborot byulletenlari
DEL 5.7 Foydalanish va barqarorlik rejasi
DEL 5.8 Xabardorlik kampaniyasi

ID6

LOYIHA
BOSHQARUVI

Loyiha boshqaruvi

DEL 6.1 Boshqaruv rejasi
DEL 6.2 Loyiha hisobotlari
DEL 6.3 Uchrashuvlar